به اطلاع فروشندگان محترم وبسایت سئو وردپرس می رسانیم , این سایت در نظر دارد در جهت حمایت هرچه بیشتر از طراحان و فروشندگانی که همکاری مستمر و انحصاری با سئو وردپرس داشته اند طرح هایی به شرح ذیل را در آینده نزدیک اجرا نماید:

طرح های تشویقی:

١- اهداء جوایز نقدی به طراحانی که بیشترین فروش را در بازه های سه ماهه ثبت کنند.

٢– افزایش درصد سود آوری نمونه کارهایی که در سئو وردپرس به عنوان قالب های ویژه انتخاب شده اند و جزء ١٠ محصول پر فروش سئو وردپرس قرار گرفته اند.

٣- ارسال پیشنهاد همکاری در پروژه های طراحی وب به پرکارترین و پردرآمدترین طراح.

طرح های تنبیهی:

١- کاهش درصد سود آوری نمونه کارهایی که در سایت های متفرقه عرضه می گردند  (تا ۵۰ درصد)

٢- حذف و تعدیل در نمایش کلیه نمونه کارهای طراحانی که همکاری گستره با سایت های متفرقه داشته اند
(تعدیل و حذف در بخش های قالب های ویژه , ویترین سئو وردپرس و … صورت خواهد پذیرفت)